มอร์นิ่งสตาร์ ฟันด์ อวอร์ด ไทยแลนด์ 2023

มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ประกาศรายชื่อกองทุนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รับรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ฟันด์ อวอร์ด ประจำปี 2023

Morningstar 22/03/2566
Facebook Twitter LinkedIn

2023

กรุงเทพมหานคร วันที่ 22 มีนาคม 2023 Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN) ผู้นำบริษัทวิจัยการลงทุนอิสระได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ ฟันด์ อวอร์ด ไทยแลนด์ 2023 เพื่อเป็นเกียรติแก่กองทุนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งทีม Manager Research ของมอร์นิ่งสตาร์เชื่อว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว

การจัดงานมอร์นิ่งสตาร์ ฟันด์ อวอร์ด เป็นการมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่กองทุนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ลงทุนในแต่ละประเภททรัพย์สิน โดยมอร์นิ่งสตาร์คัดเลือกผู้ชนะรางวัลโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ โดยกองทุนที่จะผ่านการคัดเลือกจะต้องมีผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี โดยให้น้ำหนักผลตอบแทนช่วง 1, 3 และ 5 ปีในการพิจารณาร่วมกับวิธีเชิงคุณภาพ

Wing Chan, head of manager research, Europe and Asia Pacific, Morningstar Inc. กล่าวว่า “งานมอร์นิ่งสตาร์ ฟันด์ อวอร์ด จัดขึ้นเพื่อยกย่องกองทุนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงได้อย่างดีเยี่ยมทั้งในปี 2022 และในช่วงเวลาในอดีต โดยทางทีมงาน Manager Research ของมอร์นิ่งสตาร์ได้นำชุดข้อมูลจำนวนมากและระเบียบวิธีเชิงปริมาณมาใช้ในการคัดเลือกผู้ชนะรางวัลทั้งในกลุ่มตราสารทุนและตราสารหนี้”

กองทุนที่ได้รับรางวัล Morningstar Fund Awards - Thailand 2023 มีดังนี้

กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ - กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล

กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก - กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล

กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว - กองทุนเปิด เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น - กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน - กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งหนี้ - กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม:

ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

ประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

รางวัลประเภทกลุ่มกองทุนมอร์นิ่งสตาร์ใช้ข้อมูลกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2022 โดยวิธีการให้รางวัลให้ความสำคัญกับช่วงระยะเวลา 1 ปี แต่กองทุนจะต้องมีผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มในช่วง 3 ปีและ 5 ปีจึงจะได้รับรางวัล การคัดเลือกผู้ชนะจะใช้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงซึ่งก็คือ Morningstar Risk ที่พิจารณาในส่วนของความผันผวนที่เป็นลบมากกว่าความผันผวนที่เป็นบวก โดยสามารถดูข้อมูลระเบียบวิธีการให้รางวัลได้ ที่นี่

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar