การลงทุน Money market fund ที่เพิ่มขึ้น

ที่ผ่านมาเริ่มมีสัญญาณการย้ายเงินจากบัญชีเงินฝากเนื่องจากให้อัตราผลตอบแทนที่ต่ำ และเมื่อเกิดเหตุล้มลงของ SVB ก็ยิ่งทำให้เห็นเม็ดเงินไหลออกจากเงินฝากไปสู่การลงทุนในกองทุนตลาดเงินมากยิ่งขึ้น 

Morningstar 10/04/2566
Facebook Twitter LinkedIn

ที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นสัญญาณการย้ายเงินของผู้ฝากเงินออกจากบัญชีเงินฝากในธนาคารเนื่องจากให้อัตราผลตอบแทนที่ต่ำ และเมื่อเกิดเหตุล้มลงของ Silicon Valley Bank ก็ยิ่งทำให้เห็นเม็ดเงินไหลออกจากเงินฝากในธนาคารไปสู่การลงทุนในกองทุนตลาดเงิน หรือ Money market funds มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีไม่ใช่ว่าเป็นเพียงเรื่องของความกลัวต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาดการเงิน แต่ยังเป็นเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่จูงใจมากกว่านั่นเอง ทั้งนี้ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีเงินไหลเข้าตลาด Money market funds มากถึง 355 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งนับว่าเป็นเม็ดเงินจำนวนมากที่ไหลเข้าในกองทุนประเภทนี้ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด 19

1

และหากย้อนไปในช่วงเดือนมีนาคมปี 2020 ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นเข้าสู่ภาวะตลาดหมีและการลงทุนในตราสารหนี้ลดลงอย่างมาก แต่ปรากฏว่าก็มีเม็ดเงินจำนวนมากไหลเข้าสู่ Money market funds จำนวนมากถึง 686 พันล้านเหรียญสหรัฐและ 392 พันล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมีนาคม-เมษายน ตามลำดับ

อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นยิ่งดึงดูดเงินลงทุนใน Money market fund

แม้ว่าจะมีความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและความกังวลต่อวิกฤติของธนาคารพาณิชย์แต่ตลาดหุ้นก็ยังคงปรับเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่อง และยังเกิดการไหลของเงินทุนจากเงินฝากธนาคารที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า 0.5%ไปสู่กองทุนตลาดเงิน บัตรเงินฝาก และพันธบัตรรัฐบาล เพื่อหวังผลตอบแทนที่มากขึ้น

2

และหากดูย้อนหลังไปในปี 2008 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิด Global financial crisis ทำให้เกิดความกังวลในตลาดหุ้นและมีเงินไหลเข้าลงทุนในกองทุนตลาดเงินมากขึ้นแทน ขณะที่ในปีนี้จากกราฟจะเห็นได้ว่าในไตรมาสแรกก็มีเม็ดเงินไหลเข้าในกองทุนตลาดเงินเพิ่มมากขึ้นจากในอดีตที่ผ่านมาอย่างมาก

เงินทุนไหลเข้า Money market fund ตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดวิกฤติธนาคาร

ที่จริงแล้วเงินทุนได้เริ่มไหลเข้าลงทุนใน Money market funds เพื่อหาผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2022 และต่อเนื่องมาถึงเดือนมีนาคม 2023 และหลังจากเกิดวิกฤติธนาคารขึ้นก็ยิ่งเป็นเหมือนปัจจัยเร่งให้เงินไหลเข้า Money market funds มากยิ่งขึ้น

3

และด้วยสภาวะการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ยิ่งทำให้ราคาตลาดของตราสารหนี้รวมถึง Money market funds ถูกลงหรือปรับลดลง ส่งผลให้การเข้าลงทุนในช่วงนี้เป็นที่น่าสนใจกว่าการนำเงินไปฝากไว้ในธนาคาร ขณะที่ผลตอบแทนใน Money market funds โดยเปรียบเทียบแล้วก็ยังสูงกว่าเงินฝากในบัญชีธนาคาร

4

ทั้งนี้การล้มลงของ Silicon Valley Bank ยังทำให้เกิดความกังวลต่อเงินฝากของผู้ฝากเงินในธนาคารมากยิ่งขึ้น และทำให้เงินไหลออกจากระบบธนาคารไปแล้วประมาณ 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยการรับประกันเงินฝากนั้นมีอัตราขั้นสูงสุดที่ค้ำประกันโดย FDIC หรือประมาณไม่เกิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน ขณะที่การลงทุนผ่านตลาดอื่นอย่างเช่น  Wealth management หรือ Brokerages ซึ่งนำเงินฝากจากลูกค้าไปกระจายต่ออีกที่ทำให้สามารถได้รับความคุ้มครองเงินลงทุนจาก FDIC ที่มากกว่าซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและวิธีการของแต่ละบริษัท

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar