10 อันดับกองทุน RMF Equity – มีนาคม 2023

กองทุน RMF - Equity – ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2023

Morningstar 12/04/2566
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุน RMF - Equity – ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2023

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 1 ปี

1y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

3y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

5y

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 10 ปี (%ต่อปี)

10y

ที่มา : Morningstar Direct, ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2023

ดูข้อมูลกองทุน RMF - Equity เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3zYaus8

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar