ภาพรวมกองทุนยั่งยืนใน USA

นักลงทุนถอนเงินจากกองทุนยั่งยืนในสหรัฐฯ มูลค่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ นับเป็น 4 ไตรมาสติดต่อกันที่มีเงินไหลออก

Morningstar 24/11/2566
Facebook Twitter LinkedIn

ความต้องการลงทุนในกองทุนยั่งยืนลดลงในไตรมาสที่สาม โดยกองทุนยั่งยืนในสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสี่ไตรมาสติดต่อกัน ยกเว้นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ยั่งยืน (sustainable bond funds) ซึ่งเป็นเพียงกองทุนประเภทเดียวที่ยังมีเงินไหลเข้าสุทธิ

กองทุนยั่งยืนสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิจำนวน 2.7 พันล้านดอลลาร์ ในไตรมาสที่สาม คิดเป็น ทั้งหมด 14.2 พันล้านดอลลาร์ภายใน 1 ปีที่ผ่าน โดยมาจากหลากหลายปัจจัย เช่น ราคาพลังงานที่สูงขึ้น, อัตราดอกเบี้ยสูง, ความกังวลเกี่ยวกับ greenwashing, และการต่อต้านทางการเมือง โดยตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ในสหรัฐฯ ลดลงราว 3.2% ในไตรมาสที่สาม

1

ในภาพรวม ทั้งกองทุนเปิด กองทุน ETF กองทุนทั่วไปและกองทุนยั่งยืน ลดลงเกือบ 3.9 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม กองทุนยั่งยืนลดลงเป็นอัตรามากกว่าที่ 0.85% ตรงกันข้ามกับกองทุนทั้งหมดในสหรัฐฯที่ลดลงเพียง 0.02%

สินทรัพย์ในกองทุนยั่งยืนลดลง

สินทรัพย์ในกองทุนยั่งยืนลดลงกลับไปแตะระดับ 298.8 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่สาม และลดลงสูงถึง 17% จากระดับสูงสุดที่ 358.2 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นสุดปี 2021 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับกองทุนทั่วไปในสหรัฐฯ ที่สูงสุดเมื่อสิ้นปี 2021 และลดลง 14% ณ สิ้นเดือนกันยายน 2023

1

การปิดกองทุนอาจเพิ่มมากขึ้น

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่เราได้เห็นการปิดกองทุนยั่งยืน มากกว่าการเปิดกองใหม่ โดยในไตรมาสสามนี้ มีการเปิดตัวกองทุนยั่งยืนเพียงแค่ 3 กองทุน และมีการย้ายกองทุนที่มีอยู่ไปยังกองทุนยั่งยืน (arrivals) ในขณะเดียวกัน มีการปิดกองทุนยั่งยืน 13 กองทุน และมีอีก 4 กองทุนได้ยกเลิกการลงทุนแบบ ESG (Departures)

1

จาก 13 กองทุนยั่งยืนที่ปิดลงในไตรมาสที่สาม กองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด (ตามมูลค่าสินทรัพย์) ได้แก่ กองทุนจากบริษัท Columbia Threadneedle, Hartford, และ BlackRock  โดย Columbia Threadneedle ปิด Columbia U.S. Social Bond Fund เมื่อเดือนสิงหาคม มีทรัพย์สินรวม $35.8 ล้าน และอยู่ในตลาดถึง 8 ปี ตามด้วย Hartford Schroders ESG US Equity ETF ที่มีมูลค่า $9.8 ล้านในเดือนกรกฎาคม หลังจากอยู่ในตลาดประมาณ 2 ปี , ด้าน BlackRock ได้ปิดกองทุน BlackRock U.S. Impact Fund และ BlackRock International Impact Fund - ซึ่งมีทรัพย์สินรวม $5.4 ล้าน และ $4.2 ล้านตามลำดับ

การเสนอขายกองทุนใหม่ รวมกับกองทุนที่เปลี่ยนนโยบายการลงทุน ทำให้มีจำนวนกองทุนยั่งยืนในสหรัฐฯ อยู่ที่ 661 กองทุน

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar