10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity

กองทุน RMF - Equity – ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2023

Morningstar 06/12/2566
Facebook Twitter LinkedIn

กองทุน RMF - Equity – ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2023

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 1 ปี

 1

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

 1

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

 1

ที่มา : Morningstar Direct, ข้อมูล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2023

ดูข้อมูลกองทุน RMF - Equity เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3QVsk6c

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar