จัดพอร์ตลงทุนด้วยทองคำ

ทองคำถือเป็นสกุลเงินเก่าแก่ที่สุดในโลกโดยถูกใช้มาตั้งแต่ช่วง 550 ปีก่อนคริสต์ศักราช  และยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือการลงทุนอีกด้วย

Morningstar 07/03/2567
Facebook Twitter LinkedIn

ทองคำถือเป็นสกุลเงินเก่าแก่ที่สุดในโลกโดยถูกใช้มาตั้งแต่ช่วง 550 ปีก่อนคริสต์ศักราช  และยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือการลงทุนอีกด้วย บทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าจะจัดพอร์ตการลงทุนด้วยทองคำได้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ประโยชน์และความเสี่ยงจากการลงทุนในทองคำ

ทองคำ

การลงทุนในทองคำนั้นมี 2 วิธี คือ การซื้อทองคำโดยตรง หรือการลงทุนซื้อหุ้นในบริษัททองคำ ทั้งนี้การลงทุนในบริษัททองคำยังมีความเสี่ยงทั้งจากผลการดำเนินงานของบริษัท ความผันผวนของราคาทองคำในตลาด และสถานะการเงินของบริษัท ทำให้มีความผันผวนที่สูงกว่าการลงทุนในทองคำโดยตรง

1

ในอดีตก่อนยุค Bretton Woods ในปี 1971 ราคาทองคำนั้นถูกกำหนดไว้ที่ $35 ต่อ 1 ทรอยออนซ์ ซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาราคาทองคำก็ถูกปล่อยให้ลอยตัวส่งผลให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในระยะยาวพบว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำยังน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นสหรัฐและยังน้อยกว่าการจัดพอร์ตแบบผสมผสานระหว่างการลงทุนในหุ้น 60% และตราสารหนี้ 40% อย่างไรก็ดีทองคำยังคงเป็นเหมือนสินทรัพย์เพื่อสะสมความมั่งคั่งในระยะยาว

ประโยชน์และความเสี่ยงจากการลงทุนในทองคำ

ในแง่ผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำพบว่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาทองคำให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีแต่ความผันผวนก็สูงมากด้วยเช่นกัน

1

และแม้ว่าทองคำจะมีความเสี่ยง แต่ถ้าเทียบกับสินค้า Commodity อื่นๆนั้นก็นับว่ายังมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า

1

ลงทุนในทองคำอย่างไรดี

บางครั้งการลงทุนด้วยการซื้อทองคำจริงๆเก็บไว้ เพราะส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะต้องการถือไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น ในช่วงที่เกิดภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 การที่มีทองคำเก็บไว้ก็ถือเป็นสิ่งที่ใช้ได้ในยามวิกฤติ อย่างไรก็ดีการถือทองคำจริงๆไว้ก็มีข้อเสีย เช่น ต้นทุนในการเก็บรักษา หรืออาจถูกลักขโมยได้ ทำให้นักลงทุนอาจเลือกที่จะลงทุนผ่านกองทุนรวมหรือใน ETF ทองคำแทน

1

เมื่อไหร่ที่ทองคำจะให้ผลตอบแทนที่ดี

แม้ว่าระยะสั้นทองคำจะมีความผันผวนแต่ก็นับเป็นสินทรัพย์ลงทุนที่ปลอดภัยในยามวิกฤติ ราคาทองคำมักไม่ผันผวนหรืออ้างอิงไปตามสินทรัพย์อื่นๆและใช้เป็นทางเลือกในการลงทุนที่ดีในช่วงที่เงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่า นอกจากนี้ทองคำยังใช้ลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่สูงและรองรับความผันผวนของตลาดการเงินได้อีกเช่นกัน

1

ระยะเวลาสำหรับการถือลงทุนในทองคำ

Morningstar ขอแนะนำว่าควรถือลงทุนในทองคำอย่างน้อย 10 ปี โดยดูจากค่าความถี่ในอดีตของการขาดทุนในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี ซึ่งรวมไปถึงระยะเวลาที่ราคาทองต้องใช้เพื่อฟื้นตัวจากช่วงที่ปรับลงไปมากๆด้วย

ควรลงทุนในทองคำด้วยสัดส่วนเท่าไหร่ดี

เราแนะนำให้นักหนักลงทุนในทองคำไม่เกิน 15% ของสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนเนื่องจากการจะให้ผลตอบแทนที่ดีต้องลงทุนด้วยระยะเวลายาวนาน การลงทุนในทองคำจึงเป็นเหมือนแหล่งที่พักเงินที่ปลอดภัยในยามวิกฤติและช่วยกระจายการลงทุนจากการที่มีค่าความสัมพันธ์กับหุ้นและบอนด์ที่ต่ำ

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar