เตรียมพบกับการประกาศรางวัล Morningstar Awards 2024

รางวัลมอร์นิ่งสตาร์ อวอร์ด ฟอร์ อินเวสติ้ง เอ็กเซลเลนซ์ ไทยแลนด์ 2024 เป็นการมอบรางวัลสำหรับกองทุนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น 

Morningstar 08/03/2567
Facebook Twitter LinkedIn

1

การประกาศรางวัล Morningstar Fund Awards เป็นการมอบรางวัลสำหรับกองทุนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น ซึ่งจะจัดขึ้นที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 14 มีนาคม 2024. 

โดยรางวัลและเกณฑ์การตัดสินมีดังนี้

Morningstar Category Awards หรือรางวัลกลุ่มกองทุน ทั้งหมด 5 รางวัล ได้แก่

-      กองทุนหุ้นขนาดใหญ่

-      กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก

-      กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว

-      กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

-      กองทุนผสม

รางวัลกองทุนประหยัดภาษี ทั้งหมด 2 รางวัล ได้แก่

-      กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทตราสารแห่งทุน

-      กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทตราสารแห่งหนี้

รางวัล Morningstar Asset Manager Award หรือ รางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม 1 รางวัล

เกณฑ์การตัดสิน

ในส่วนของการตัดสินว่ากองทุนใดจะได้รางวัลนั้นประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือผลตอบแทนและความเสี่ยง โดยมีการให้น้ำหนักผลตอบแทนที่ 80% แบ่งออกเป็น 1 ปีที่ 30%, 3 ปีที่ 20%, และ 5 ปีที่ 30% และความเสี่ยงคือ Morningstar Risk แบ่งเป็น 3 ปีที่ 8% และ 5 ปีที่ 12% โดยจะเป็นการนำผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละกองทุนเทียบกับกองทุนอื่นในกลุ่มและคำนวณออกมาเป็น percentile rank เพื่อนำไปคูณกับน้ำหนักแต่ละช่วงเพื่อให้ได้รายชื่อกองทุนที่ผ่านการคัดเลือกในส่วนแรก

 1

หลังจากการพิจารณาผลตอบแทนและความเสี่ยงแล้วจะมีการพิจารณาเชิงคุณภาพ เช่น สไตล์การลงทุนที่ชัดเจน การเปิดขายให้นักลงทุนทั่วไป อายุการบริหารงานของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น

Morningstar Asset Manager Awards

ครั้งแรกกับรางวัล Asset Manager Awards หรือ บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นคือ บลจ.ต้องมีกองทุนในสินทรัพย์ (หุ้น, ตราสารหนี้, หรือ ผสม) อย่างน้อย 5 กองทุนโดยมีอายุอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ทั้งนี้การนับจำนวนกองทุนนั้นขึ้นอยู่กับว่าแต่ละกองทุนนั้นมีความเหมือนหรือต่างกันมากน้อยเพียงใด

วิธีการประเมินในรางวัลประเภทนี้จะใช้ Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) ในช่วง 5 ปีย้อนหลังเพื่อดูว่ากองทุนของแต่ละบลจ.นั้นมี percentile rank ที่ดีเพียงใด (MRAR rank) หากกองทุนใดมีหลายชนิดหน่วยลงทุนก็จะต้องนำแต่ละชนิดหน่วยลงทุนมาหาค่าเฉลี่ยว่ากองทุนนั้น MRAR rank ที่เท่าใด แล้วจึงนำ MRAR rank ของแต่ละกองทุนไปหาค่าเฉลี่ยของบลจ. โดยกองทุนที่มี MRAR rank โดยเฉลี่ยดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะรางวัลประเภทนี้

สุดท้ายนี้ขอฝากนักลงทุนติดตามและลุ้นไปพร้อมกันว่าจะมีกองทุนหรือบลจ.ใดได้รับรางวัลประเภทใดบ้างในวันพุธที่ 14 มีนาคมนี้ โดยมอร์นิ่งสตาร์จะประกาศรายชื่อกองทุนและบลจ.ที่ได้รับรางวัล พร้อมกับบทสัมภาษณ์ใน www.morningstarthailand.com เช่นเคยค่ะ

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar