Awards Winner – Equity Large-Cap

บทสัมภาษณ์ Morningstar Awards for Investing Excellence 2024 กองทุนรวมหุ้นขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม -กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

Morningstar 17/03/2567
Facebook Twitter LinkedIn

1

เรามาทำความรู้จักกองทุนรวมหุ้นขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม - กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)ผ่านบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ

คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้กองทุนของคุณมีผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2023

การบริหารกองทุนแบบ Active และให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ลงลึกรายบริษัท (Bottom-up approach) โดยผู้จัดการกองทุนคัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพของกำไรที่ดี โดยให้ความสำคัญกับหุ้นที่จ่ายเงินปันผลที่ดีสม่ำเสมอ คัดเลือกหุ้นที่มีมูลค่าที่ดีที่มีราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงและเหมาะสมกับศักยภาพในการเติบโต  โดยหลีกเลี่ยงการไล่ซื้อหุ้นที่ราคาได้สท้อนความคาดหวังที่สูงมาก ขณะเดียวกันผู้จัดการกองทุน มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์เมื่อสถานการณ์และข้อมูลของหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์การบริหารกองทุนดังกล่าวช่วยให้กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีในปีที่ผ่านมา

คุณมีวิธีรับมือกับการผันผวนของตลาดในปี 2023 อย่างไร

ในภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง การคัดเลือกหุ้นเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งผู้จัดการกองทุนได้ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ติดตามและใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อทำการประเมินมูลค่าหุ้น และค้นหาหุ้นที่ราคาตลาดยังต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กองทุน และการวิเคราะห์เชิงลึกยังช่วยหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสพลาดเป้าประมาณการผลการดำเนินกิจการ ทั้งนี้การประเมินสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและทบทวนพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่องของผู้จัดการกองทุนจะทำให้สามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้ทันต่อสถานการณ์ ช่วยลดความเสี่ยงที่กระทบต่อพอร์ตการลงทุน และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างสม่ำเสมอ ขณะเดียวกัน การให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลการดำเนินงาน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอของบริษัท ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยรับมือกับการผันผวนของตลาดในปี 2023

อะไรคือจุดแข็งของทีมบริหารการลงทุนของคุณที่ทำให้กองทุนนี้ประสบความสำเร็จ

บลจ. กรุงไทย มีการร่วมกันทำงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ทีมผู้จัดการกองทุน ทีมกลยุทธ์การลงทุน ทีมวิจัยภายใน บลจ. และ คณะกรรมการจัดการลงทุน โดยในทีมลงทุนมีการสื่อสารข้อมูลความคิดเห็นในทีมอย่างสม่ำเสมอ และใช้ความสามารถในการเลือกหุ้นที่ผู้จัดการกองทุนมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสถานการณ์ตลาด เพื่อให้สามารถคัดสรรหุ้นและให้น้ำหนักลงทุนรายหุ้นสอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป  ขณะเดียวกัน ทีมลงทุนประกอบด้วยบุคคลากรที่มีประสบการณ์ในตลาดหุ้น มีการศึกษารายละเอียดและติดตามข้อมูลของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ และมีวินัยในการลงทุนตามแผนการ  พร้อมกันนั้น ทีมกลยุทธ์การลงทุนยังช่วยประเมินสถานการณ์ของแต่ละสินทรัพย์ในภาพ Top Down และ ทีมวิจัยภายใน บลจ. ช่วยสนับสนุนให้ข้อมูลรายหลักทรัพย์ในเชิงลึก ทำประมาณการผลการดำเนินงาน  และให้คำแนะนำในลักษณะของการมองไปข้างหน้าเพื่อประเมินหามูลค่าที่เหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐานของหุ้น และมีคณะกรรมการจัดการลงทุนช่วยกลั่นกรองให้การลงทุนอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม     

คุณมีมุมมองเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและหุ้นไทยโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ในปี 2024 อย่างไร

บลจ. กรุงไทยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2024 จะฟื้นตัวและเติบโตได้ดีขึ้นจากปี 2023 จากภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง การบริโภคและการลงทุนจากมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ความคืบหน้าการลงทุนภาครัฐ และการส่งออกที่ฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของการค้าโลกจากกระแส Re-stocking ในขณะที่ดอกเบี้ยในประเทศหลักๆ รวมทั้งของไทย คาดว่าผ่านจุดสูงสุด และมีแนวโน้มที่จะปรับลงตามเงินเฟ้อที่จะค่อยๆปรับลดลง

ในส่วนของตลาดหุ้นไทยในปีนี้  แม้ว่าจะมีความกังวลจากเศรษฐกิจโลกชลอตัวจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ปัญหาความตึงเครียดจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการค้าที่ต่อเนื่อง และการชลอตัวของการบริโภคของไทยจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและการเติบโตที่ชลอลงของเศรษฐกิจจีน แต่ปัจจัยที่ช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยในปีนี้จะมาจากความคืบหน้าโครงการลงทุนภาครัฐฯ หลังผ่านงบประมาณเบิกจ่ายฯ ปี 67 และต่อเนื่องถึงงบประมาณปี 68 ความชัดเจนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ การเริ่มลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป คาดหนุนภาพเศรษฐกิจโดยรวมและสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ทำให้กระแสเงินลงทุนต่างชาติอาจไหลกลับหุ้นไทย ประกอบกับเมื่อพิจารณา Equity yield gap ของระดับดัชนีหุ้นไทย เทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะกลางของไทย อยู่ในระดับที่ไม่แพง ดังนั้นคาดว่าการลงทุนในหุ้นไทยในปีนี้จะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าปีก่อน และการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพของผลกำไรที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ มีฐานะการเงินที่มั่นคงจะทำให้ได้รับผลตอบแทนสอดคล้องกับการปรับขึ้นของตลาดหุ้นไทยในปีนี้

คุณมีคำแนะนำต่อนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหุ้นขนาดใหญ่อย่างไรบ้าง

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหุ้นขนาดใหญ่นั้น  ทาง บลจ กรุงไทยขอแนะนำกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (KT-HiDiv-D)  ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีที่มี Valuation เหมาะสมกับศักยภาพในการเติบโต  โดยจะคัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพของกำไรที่ดีที่สามารถจ่ายเงินปันผลสูง สม่ำเสมอ เป็น Core Portfolio และให้ความสำคัญกับสภาวะการลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจ เพื่อคัดเลือกหุ้นที่จ่ายเงินปันผลและมีศักยภาพในการเติบโต เพื่อที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เป็น Satellite Portfolio สำหรับผสมในพอร์ตการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น  แนวการลงทุนนี้จะช่วยสะสมให้ได้ผลตอบแทนที่ดี และมีความผันผวนที่น้อยกว่าความผันผวนของตลาดหุ้นในภาพรวม และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยได้อย่างสม่ำเสมอ   

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar