ความผิดพลาดของ ARK

มอร์นิ่งสตาร์ยังคงให้มุมมองและเรตติ้ง กอง ARKK โดยได้รับ Morningstar Medalist Rating เป็น negative

Morningstar 07/04/2567
Facebook Twitter LinkedIn

1

หากใช้ปัจจัยชี้วัด ARK Innovation ETF ตามเกณฑ์ Morningstar จะพบว่า

  • Morningstar Medalist Rating: เชิงลบ
  • Process Pillar: ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • People Pillar: ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
  • Parent Pillar: ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

ด้วยความที่ ARK เน้นให้ความสำคัญต่อเรื่องของเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเป็นหลัก ตามแนวทางของ Cathie Wood ที่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจของโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบ Artificial intelligence, Blockchain, DNA sequencing, Energy storage และการมาของ Robotics ทั้งนี้แม้ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็จริงแต่การลงทุนเพื่อหาผู้ชนะและการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนยังเป็นสิ่งที่ ARK นั้นทำได้ไม่ดีมากนัก

การลงทุนของ ARK มักอยู่ในบริษัทที่มีการเติบโตของรายได้สูง แต่ไม่มีกำไร และมีความไม่แน่นอนในอนาคตสูง รวมทั้ง ARK ไม่สามารถคาดการณ์ถึงแนวโน้มในอนาคตได้ดีพอ ซึ่งต่างจากการลงทุนของกองทุนทั่วไปหรือในดัชนีอ้างอิงต่างๆที่เน้นบริษัทที่มีกำไรและมีประวัติการทำธุรกิจมายาวนาน

นอกจากนี้ในแง่ของการพัฒนาและรักษาบุคคลากรให้อยู่กับองค์กรนั้นก็ยังไม่ดีพอ ทำให้มีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานเข้าออกสูงมาก ส่งผลให้มีเสาหลักขององค์กรเพียงคนเดียวซึ่งก็คือ Cathie Wood เท่านั้นเอง

การจัดพอร์ตลงทุนของ ARK พบว่าราคาหุ้นมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงมาก ซึ่งคล้ายกับการลงทุนของกองทุนที่เป็น Technology-focused funds อย่างไรก็ดีตั้งแต่ปี 2014 ถึงปัจจุบัน Technology-focused funds ส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยให้ผลตอบแทน 15% ต่อปี แต่ผลตอบแทนของ ARK เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 11.6% ต่อปีเท่านั้น ขณะที่ ARK มีค่าความผันผวนที่สูงกว่า นอกจากนี้ผลตอบแทนของ ARK ก็ยังต่ำกว่าดัชนี S&P 500 อีกด้วย

ผลตอบแทนของ ARK Innovation

ภายใต้กลยุทธ์การลงทุนของ ARK ที่ได้ผลตอบแทนระดับกลางๆหรือประมาณ  11.6% ต่อปี ขณะที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุน Technology-focused funds ที่ได้ผลตอบแทนประมาณ 15% ต่อปี และ S&P 500 ที่ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 12.4%ต่อปี

ด้านความผันผวนของ ARK นั้นสูงมากโดยมูลค่าเคยเพิ่มขึ้นกว่า 150% หลังช่วงโควิดและตลาดหมีในปี 2020 แต่ 1 ปีหลังจากนั้นมูลค่าก็ลดลงกว่า 23% และในปี 2022 มูลค่าก็ลดลงอีกถึง 2 ใน 3 หลังจากที่อัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อในตลาดปรับสูงขึ้นซึ่งกระทบต่อมูลค่าของหุ้นกลุ่ม  High-growth อย่างมาก

ทั้งนี้สไตล์การลงทุนของ ARK จะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในช่วงที่ตลาดไม่ดีหรือในยามที่ Value stocks เป็นที่นิยมอย่างเช่นในปี 2022 ในทางกลับกัน ARK จะให้ผลตอบแทนที่ดีมากในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นอย่างเช่นในปี 2023 ที่มูลค่าของ ETF ปรับเพิ่มขึ้นถึง 68% ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นเพื่อคาดหวังผลตอบแทนที่สูงอย่างเช่น บริษัทที่ซื้อขายที่ PE Multiple ในระดับสูง และมีความไม่แน่นอนในผลประกอบการสูง

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar