ทำความรู้จักกับกองทุน SPDR Gold Shares (GLD)

ช่วงปีที่ผ่านมานักลงทุนคงจะคุ้นเคยหรือได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับกองทุน ทองคำกันมามากพอสมควร และก็คงจะได้ยินชื่อกองทุน SPDR Gold Shares อยู่บ่อยๆ นักลงทุนหลายท่านคงสงสัยกันว่ากองทุนกองนี้คืออะไรและดีอย่างไร ทำไมกองทุนทองคำทุกกองในประเทศไทยถึงต้องไปลงทุนที่กองทุนกองนี้เหมือนกัน หมด

Facebook Twitter LinkedIn

SPDR Gold Shares (GLD) คือกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทองคำแท่งโดยตรง โดยผลตอบแทนของกองทุนจะเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลก หลังหักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการต่างๆ   ทองคำแท่งจะถูกเก็บรักษาโดยธนาคารเอชเอสบีซี สหรัฐอเมริกา (HSBC Bank USA, N.A.) เพื่อการซื้อขายที่สะดวกโดยที่นักลงทุนไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องการขนส่งทองคำ การเก็บรักษาหรือการสูญหาย โดยปัจจุบัน กองทุน SPDR Gold Shares ได้ทำการจดทะเบียนอยู่ถึง 4 ตลาด ได้แก่ ตลาดหุ้นนิวยอร์ค ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ตลาดหุ้นฮ่องกง และตลาดหุ้นสิงคโปร์

เนื่องจากกองทุน SPDR Gold Shares  มีนโยบายลงทุนในทองคำแท่งโดยตรง กองทุนนี้จึงไม่มีการใช้ตราสารทุนหรือตราสารอนุพันธ์  หน่วยลงทุนหนึ่งหน่วยมีมูลค่าเท่ากับ ทองคำแท่งจำนวน 1/10 ออนซ์ ณ ราคาตลาดในเวลานั้นๆ ทองคำป็นสินทรัพย์ที่จะมีมูลค่าก็ ต่อเมื่อมีผู้ที่ต้องการซื้อและเต็มใจที่จะซื้อในราคานั้นๆ ซึ่งแตกต่างจากตลาดหุ้นหรือพันธบัตร  ดังนั้น แม้ว่าทองคำ หรือสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ อาจมีผลตอบแทนระยะยาวที่ต่ำเมื่อวัดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด  ทองคำหรือสินค้าโภคภัณฑ์นั้นสามารถช่วยในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ได้ดี  ซึ่งใน 10 ปีที่ผ่านมา เราพบว่าทองคำเองนั้นแทบจะไม่มีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นในวงกว้างเลย และมีความสัมพันธ์กับตลาดตราสารหนี้เพียงระดับปานกลาง   นอกจากนั้น กองทุน ETF บางกองนั้นสร้างผลตอบแทนโดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  แต่เนื่องจาก SPDR Gold Shares  ถือทองคำแท่งโดยตรง นักลงทุนจึงได้ผลตอบแทนที่สะท้อนภาวะตลาดและใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคา ทองคำที่แท้จริง โดยไม่ต้องคำนึงถึงค่าพรีเมี่ยมและส่วนลดที่มาพร้อมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อย่าง ไรก็ตาม ราคาทองคำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานี้เป็นสิ่งดึงดูดให้นักลงทุน เข้ามาหากำไรในช่วงเวลาสั้นๆ แต่การจะประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดังตัวอย่างในช่วงต้นปี 1980 ที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น ก่อนจะดิ่งลงอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา

การลงทุนในทองคำอาจไม่ใช่ส่วน สำคัญสำหรับนักลงทุนทุกคนเสมอไป แต่ทองคำก็มีประโยชน์ต่อพอร์ตโฟลิโอที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงิน ดอลลาร์  เนื่องจากทองคำเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีจำกัด ทองคำจึงยังคงมีกำลังซื้อที่แรง ภายใต้อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น   อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น จะส่งผลให้มูลค่าทองคำลดลง เนื่องจากนักลงทุนสามารถซื้อทองคำได้มากขึ้นด้วยจำนวนเงินดอลลาร์เท่าเดิม

ใน เมื่อทองคำโดยทั่วไปไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีความสัมพันธ์น้อยมากกับการผันผวนในตลาดหุ้น หรือตลาดตราสารหนี้ ทองคำจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยในการกระจายการลงทุนที่ดี  นอกจากนั้น ทองคำยังได้รับผลกระทบจากนโยบายทางการเงินของรัฐน้อยมาก เนื่องจาก ทองคำนั้นไม่สามารถหาและผลิตมาได้ง่ายๆ ไม่เหมือนกับเงินตรา ที่มูลค่านั้นผันผวนได้รวดเร็วโดยขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลที่จะขยายฐาน เงินทุน

สรุปคือ เนื่องจากกองทุนที่ใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความซับซ้อนมาก กองทุนที่ถือทองคำ หรือสินค้าโภคภัณฑ์โยตรง เช่นกองทุน SPDR Gold Shares นี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนและได้รับความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นใน ช่วงหลายปีที่ผ่านมา

  • SPDR Gold Shares เป็นกองทุน ETF ที่ใหญ่ที่สุดที่ให้นักลงทุนสามารถลงทุนในทองคำแท่งโดยตรง
  • ทองคำ เป็นสินทรัพย์ที่ดีสำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและเงิน เฟ้อ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการกระจายการลงทุนในพอร์ทโฟลิโอ   อีกทั้งยังถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่เงินดอลลาร์อ่อนตัว
  • แนวโน้มราคาทองคำในอนาคตเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาได้
  • เวลา ที่เหมาะกับการซื้อทองคำ คือช่วงเวลาที่ตลาดไม่ให้ความนิยม เนื่องจากนักเก็งกำไรที่เข้ามาในตลาดทองคำในช่วงที่ทองคำกำลังได้รับความ นิยมก็อาจถือว่าสายเกินไปแล้ว

สำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจลงทุนใน กองทุนทองคำ อยากให้ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลก เปลี่ยนด้วยเช่นกัน เนื่องจากกองทุนรวมทองคำในบ้านเรามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน แตกต่างกัน นั่นคือ บางกองทุน ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 100%, ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน และไม่ป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเลย จึงสังเกตได้ว่าถึงแม้กองทุนรวมทองคำในบ้านเราจะไปลงทุนในกองทุน SPDR Gold Shares ที่เดียวกัน แต่อาจให้ผลตอบแทนที่ต่างกัน

สุดท้ายนี้ อยากฝากให้ท่านนักลงทุนลองทำการศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลงทุนในทองคำ เพราะถึงอย่างไร ทองคำก็ยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ดังนั้นควรถือครองเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตโฟลิโอการลงทุน ไม่ใช่เป็นทรัพย์สินหลักของพอร์ตโฟลิโอการลงทุน ติดตามผลการตอบแทนกองทุนทองคำได้ที่ http://tools.morningstarthailand.com/th/fundscreener/results.aspx?LanguageId=th-TH&Universe=FOTHA%24%24ONS&Category=THCA000026&CurrencyId=THB&FundOfFunds=1|0|0

 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar Analysts   -