สรุปภาพรวมกองทุนรวมไตรมาส 1-2021

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวมไทย (เฉพาะกองทุนเปิด ไม่รวมกองทุนปิด, ETF, REIT, Infrastructure fund) อยู่ที่ 4.1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% จากธันวาคม 2020

Morningstar 19/04/2564
Facebook Twitter LinkedIn

อุตสาหกรรมกองทุนรวมในประเทศไทย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวมไทย (เฉพาะกองทุนเปิด ไม่รวมกองทุนปิด, ETF, REIT, Infrastructure fund) อยู่ที่ 4.1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% จากธันวาคม 2020 และสูงกว่ามีนาคม 2020 ราว 15% แต่ยังต่ำกว่าช่วงก่อนโควิด-19 ที่เคยอยู่ระดับสูงสุดช่วงธันวาคม 2019 ที่เกือบ 4.3 ล้านล้านบาท โดยในไตรมาสแรกนี้มีเงินไหลเข้าสุทธิ 3.3 หมื่นล้านบาท เน้นไปที่เงินไหลเข้าสุทธิกองทุนรวมตราสารทุนทั้งสิ้น 1.3 แสนล้านบาท 

หากมองย้อนไปในช่วงก่อนโควิด-19 จะพบว่าสัดส่วนการลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้มีส่วนแบ่งตลาด 46% หรือเกือบครึ่งหนึ่งของอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนในช่วงต้นของโควิด-19 ประกอบกับปัญหาสภาพคล่องของตราสารหนี้ทำให้มูลค่ากองทุนลดลงไปอย่างมาก และยังไม่มีทิศทางเป็นเงินไหลเข้ากลับไปใกล้เคียงระดับเดิมได้ นอกจากนี้ความกังวลอัตราเงินเฟ้อที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตร ที่ทำให้มูลค่าตราสารลดลงไปบ้างในช่วงที่ผ่านมา โดยในไตรมาสแรกที่ผ่านมากองทุนรวมตราสารหนี้มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.5 ล้านล้านบาท ลดลง 1.6% จากไตรมาสก่อนหน้า คิดเป็น 37% ของตลาด และมีเงินไหลออกสุทธิไตรมาสล่าสุด 2.3 หมื่นล้านบาท

tna

กองทุนรวม Money market มีมูลค่าทรัพย์สินเกือบ 7 แสนล้านบาท ลดลง 7.3% จากไตรมาสก่อนหน้า (แต่ยังสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 1.5%) โดยมีเงินไหลออกสุทธิในไตรมาสล่าสุด 5.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นปริมาณเงินไหลออกสูงสุดเทียบกับกลุ่มอื่น

กองทุนกลุ่ม Commodities มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.1 หมื่นล้านบาท ลดลง 9.6% จากไตรมาสก่อนหน้า จากที่มีเงินไหลออกสุทธิ 1.5 พันล้านบาท แบ่งเป็นเงินไหลออกจากกองทุนทองคำเพียงเล็กน้อยที่ระดับ 200 ล้านบาทซึ่งเป็นช่วงที่ราคาทองคำเป็นการปรับตัวลง ขณะที่กองทุนรวมน้ำมันมีเงินไหลออกสุทธิ 1.3 พันล้านบาท

flow

ด้านกองทุนรวมตราสารทุนมีสัดส่วนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อไตรมาสล่าสุดมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกของปีที่แล้วถึง 57% คิดเป็นสัดส่วน 36% เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนโควิด-19 ที่ 29% โดยกองทุนตราสารทุนเป็นเพียงสินทรัพย์ประเภทเดียวที่มีทิศทางเงินไหลเข้ารายปีต่อเนื่องมาเป็นเวลา 15 ปี โดยในไตรมาสล่าสุดมีเงินไหลเข้าสุทธิ 1.3 แสนล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนของหุ้นต่างประเทศเป็นหลัก

ตลาดกองทุนรวมไทยมีสัดส่วนกองทุนตราสารทุนในประเทศเกือบ 20% ทำให้ทิศทางของตลาดหุ้นไทยส่งผลโดยตรงกับอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยอย่างมีนัยสำคัญ และจากไตรมาสที่ผ่านมาดัชนีตลาดหุ้นไทยมีการเคลื่อนไหวเป็นทิศทางขาขึ้นที่ชัดเจน (SET TR 3 เดือน = 10.5%) จึงถือเป็นแรงหนุนให้มูลค่ากองทุนรวมไทยมีการเติบโต

ด้านกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้งจากกลุ่มกองทุนรวมหุ้นจีน (China Equity) กลุ่มหุ้นทั่วโลก (Global Equity) หรือกลุ่มที่เป็นหมวดอุตสาหกรรมเช่น Health Care หรือ หุ้นเทคโนโลยี จึงทำให้มูลค่าการลงทุนตราสารทุนต่างประเทศมีมูลค่ารวมกันอยู่ที่ราว 6.3 แสนล้านบาท ซึ่งหากเทียบกับกองทุนตราสารทุนในประเทศจะเห็นว่ามีมูลค่าที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน จากในอดีตที่การลงทุนตราสารทุนในประเทศจะเป็นเม็ดเงินที่สูงกว่าอย่างชัดเจน

eq

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar