Low Carbon Designation™ คืออะไร

Low Carbon Designation™ ของแต่ละกองทุนนั้นมีความหมายอย่างไร แล้วทำไมจึงควรเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ควรใช้พิจารณาเลือกกองทุน

Morningstar 17/06/2564
Facebook Twitter LinkedIn

โลกกำลังเข้าสู่ Low-Carbon Economy

เป็นที่ทราบกันดีว่าภาวะโลกร้อนมีสาเหตุสำคัญมาจากการปล่อยมลพิษ ก๊าซคาร์บอน ซึ่งนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่แย่ลง เห็นได้จากสภาพอากาศธรรมชาติที่แปลี่ยนแปลงและแปรปรวน ทำให้ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนมากขึ้น ภาครัฐและเอกชนต่างจึงเริ่มแสดงความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ที่จะนำไปสู่การเป็น low-carbon economy ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า

แน่นอนว่าจะต้องนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในหลายภาคส่วน ทั้งด้านกฎหมาย ค่านิยมการบริโภค รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ อุตสาหกรรมยานยนต์ที่กำลังเร่งสนับสนุนนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ภาคธุรกิจอื่นก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้มอร์นิ่งสตาร์จึงเล็งเห็นว่าการที่คนทั่วไปจะเรียนรู้หรือรับทราบว่าแต่ละบริษัทมีความเสี่ยงจากปัจจัยนี้อย่างไรอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะการปล่อยก๊าซคาร์บอนนั้นอาจเกิดขึ้นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาง Sustainalytics ซึ่งเป็นบริษัทลูกของมอร์นิ่งสตาร์จึงได้ทำการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อเป็นตัวช่วยในการกรองบริษัทที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ผ่านการประเมิน Carbon Risk Score

carbon risk model 

Carbon Risk Score

Sustainalytics ได้พัฒนา carbon risk score สำหรับรายบริษัทเพื่อเป็นการบอกว่า การเปลี่ยนไปสู่ low-carbon economy จะส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัทหรือไม่อย่างไร โดยวัดกันที่ความเสี่ยงที่มีและการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น หากบริษัทต้องเผชิญความเสี่ยง (Exposure) ไม่ว่าจะมากหรือน้อย หากมีการบริหารจัดการได้ดี ทำให้ส่วนที่ไม่ได้จัดการ (Unmanaged Risk) เหลือน้อย ก็จะทำให้ carbon-risk อยู่ในระดับต่ำได้ (Carbon-risk ต่ำ = ดี)

carbon risk level

Morningstar นำ Carbon Risk Score มาประเมินกองทุนรวม

จากที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่า Carbon Risk Score ระดับต่ำนั้น หมายความว่าบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสู่ low-carbon economy ที่ต่ำ หากกองทุนลงทุนในธุรกิจเหล่านั้นก็จะสะท้อนไปที่ความเสี่ยงกองทุนรวมเช่นกัน โดยการที่กองทุนจะได้เครื่องหมาย Low Carbon Designation™ นั้น (สัญลักษณ์ใบไม้สีเขียว)  กองทุนจะต้องมีคะแนน Carbon Risk Score เฉลี่ยรอบ 12 เดือนต่ำกว่า 10 คะแนน นอกจากนี้ยังต้องมีการลงทุนเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil-fuel exposure) โดยเฉลี่ยรอบ 12 เดือนที่ต่ำกว่า 7% ของมูลค่าทรัพย์สิน โดยช้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Low Carbon Designation™ จะมีการปรับปรุงเป็นประจำรายไตรมาส

(หมายเหตุ: บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงฟอสซิลคือ บริษัทที่มีรายได้อย่างน้อย 5% จากกิจกรรมต่อไปนี้: 1) การทำเหมืองถ่านหิน, 2) การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน, 3) การผลิตน้ำมันและก๊าซ และ 4) การผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันและก๊าซ รวมทั้งบริษัทที่มีรายได้อย่างน้อย 50% จากผลิตภัณฑ์หรือบริการเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซ)

low carbon desi

ปัจจุบันมีกองทุนรวมไทยมีสัญลักษณ์ Low Carbon Designation™ จำนวน 215 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3 แสนล้านบาท ผู้ลงทุนที่สนใจข้อมูล Low Carbon Designation™ และกองทุนยั่งยืนสามารถดูข้อมูลได้ที่ กองทุนยั่งยืน หรือคลิกที่หัวข้อ Sustainability ทางด้านซ้ายของหน้าข้อมูลรายกองทุน

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar