กองทุนยั่งยืน

มอร์นิ่งสตาร์นิยามกลยุทธ์การลงทุนว่าเป็น "การลงทุนอย่างยั่งยืน" โดยดูจากวัตุประสงค์ในการลงทุน ว่าได้มีการให้ความสำคัญในด้านการลงทุนที่เน้นความยั่งยืน การสร้างผลกระทบทางสังคม หรือเน้นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารทางการอื่นที่มีการกำกับดูแล การจัดประเภทกองทุนให้อยู่ในกลุ่ม "การลงทุนอย่างยั่งยืน" นั้น ไม่ได้วัดจากการลงทุนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด แต่จะเป็นการแสดงว่ามีการลงทุนที่สะท้อนวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้หรือไม่ screener

ชื่อกองทุน
Morningstar Category
Sustainability Rating
Low Carbon Designation
Ongoing Charges %
มอร์นิ่งสตาร์เรตติ้ง
TMB China Opportunity RMF China Equity Yes 1.79
Krungsri Global Brands Equity Global Equity Yes 0.90
Aberdeen Standard European Growth Europe Equity Yes 2.09
Jumbo Plus Div L/T Eq Equity Large-Cap 1.39
TISCO Div L/T Equity Equity Large-Cap 1.87
The Ruang Khao 4 Equity Large-Cap 2.30
TISCO L/T Equity Equity Large-Cap 0.00
TISCO ESG Investment Fund for Society Equity Large-Cap 0.00
United Global Security Equities Global Equity Yes 1.96
Jumbo 25 RMF Equity Large-Cap No 1.39
K Growth LTF Equity Large-Cap 2.07
TISCO Equity Dividend Equity Large-Cap 1.99
Jumbo 25 Equity Large-Cap No 0.96
Jumbo 25 Div L/T Eq Equity Large-Cap No 1.39
UOB Smart Greater China China Equity Yes 0.98
KTAM India Equity India Equity Yes 1.08
KTAM India Equity India Equity Yes 1.08
Thanachart Premium Brands Global Equity Yes 2.13
Big Cap Div Long Term Equity Equity Large-Cap No 2.30
MFC Global Smart Global Allocation Yes 3.40