กองทุนยั่งยืน

มอร์นิ่งสตาร์นิยามกลยุทธ์การลงทุนว่าเป็น "การลงทุนอย่างยั่งยืน" โดยดูจากวัตุประสงค์ในการลงทุน ว่าได้มีการให้ความสำคัญในด้านการลงทุนที่เน้นความยั่งยืน การสร้างผลกระทบทางสังคม หรือเน้นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารทางการอื่นที่มีการกำกับดูแล การจัดประเภทกองทุนให้อยู่ในกลุ่ม "การลงทุนอย่างยั่งยืน" นั้น ไม่ได้วัดจากการลงทุนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด แต่จะเป็นการแสดงว่ามีการลงทุนที่สะท้อนวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้หรือไม่ screener

ชื่อกองทุน
Morningstar Category
Sustainable Investment
Sustainability Rating
Low Carbon
Ongoing Charges %
มอร์นิ่งสตาร์เรตติ้ง
TISCO ESG Investment Fund for Society Equity Large-Cap Yes 2.37
Thanachart Global Energy Global Sector Focus Equity Yes No 0.99
TISCO ESG Investment Fund for Society Equity Large-Cap Yes 2.36
United Education Technology Global Equity Yes 0.00
United Equity Sustainable Global Global Equity Yes 0.00
MFC Renewable Energy Global Sector Focus Equity Yes 0.00
SCB Global Sustainable Equity Global Equity Yes 0.00
Thanachart Eastspring Glbl Green Energy Global Sector Focus Equity Yes 0.00
MFC Renewable Energy Global Sector Focus Equity Yes 0.00
MFC Renewable Energy Global Sector Focus Equity Yes 0.00
MFC Renewable Energy Global Sector Focus Equity Yes 0.00
KTAM Emerging Markets Equity Emerging Market Equity Yes Yes 1.26
Thanachart Global Sustainable Equity Global Equity Yes Yes 1.25
KKP SET50 ESG Equity Large-Cap Yes 0.00
KKP SET50 ESG Equity Large-Cap Yes 0.00
KKP SET50 ESG Equity Large-Cap Yes 0.00
K Climate Transition Global Equity Yes 0.00
KKP SET50 ESG Equity Large-Cap Yes 0.00
Principal Global Silver Age Global Equity Yes Yes 2.04
Krungsri Asian Equity Hedged FX Asia Pacific ex-Japan Equity Yes Yes 1.09