กองทุนยั่งยืน

มอร์นิ่งสตาร์นิยามกลยุทธ์การลงทุนว่าเป็น "การลงทุนอย่างยั่งยืน" โดยดูจากวัตุประสงค์ในการลงทุน ว่าได้มีการให้ความสำคัญในด้านการลงทุนที่เน้นความยั่งยืน การสร้างผลกระทบทางสังคม หรือเน้นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารทางการอื่นที่มีการกำกับดูแล การจัดประเภทกองทุนให้อยู่ในกลุ่ม "การลงทุนอย่างยั่งยืน" นั้น ไม่ได้วัดจากการลงทุนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด แต่จะเป็นการแสดงว่ามีการลงทุนที่สะท้อนวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้หรือไม่ screener

ชื่อกองทุน
Morningstar Category
Sustainable Investment
Sustainability Rating
Low Carbon
Representative Cost
มอร์นิ่งสตาร์เรตติ้ง
SCB Emerging Equity Emerging Market Equity Yes Yes 1.73
SCB Emerging Equity Emerging Market Equity Yes Yes 0.00
SCB Emerging Equity Emerging Market Equity Yes Yes 0.00
SCB Global Population Trend Global Equity Yes Yes 1.72
SCB Global Population Trend RMF Global Equity Yes Yes 1.19
SCB Global Population Trend Global Equity Yes Yes 0.00
Bualuang Global Health Care SSF Global Health Care Yes 0.00
TISCO Thai Equity Trigger 5M 7 Equity Fix Term No 0.00
Krungsri Fixed Income 6M7-NFRI (AI) Foreign Investment Bond Fix Term No 0.00
BCAP Money Market Money Market No 0.00
Bualuang Thanarat 5/22 Bond Fix Term No 0.00
SCB Foreign Fixed Income 6MQ4 NFRI Foreign Investment Bond Fix Term No 0.00
SCB Foreign Fixed Income 3MC8 NFRI Foreign Investment Bond Fix Term No 0.00
MFC Stable Income 21 NFRI Bond Fix Term No 0.00
KTAM Asian Bonds Emerging Market Bond No 0.00
Eastspring Government Bond 1Y1 Bond Fix Term No 0.00
Bualuang Thanarat 6/22 Bond Fix Term No 0.00
Bualuang Global Infrastructure Eq RMF Global Infrastructure No 0.00
Bualuang Global Infrastructure Eq SSF Global Infrastructure No 0.00
SCB Foreign Fixed Income 3MC9 NFRI Foreign Investment Bond Fix Term No 0.00