กองทุนยั่งยืน

มอร์นิ่งสตาร์นิยามกลยุทธ์การลงทุนว่าเป็น "การลงทุนอย่างยั่งยืน" โดยดูจากวัตุประสงค์ในการลงทุน ว่าได้มีการให้ความสำคัญในด้านการลงทุนที่เน้นความยั่งยืน การสร้างผลกระทบทางสังคม หรือเน้นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารทางการอื่นที่มีการกำกับดูแล การจัดประเภทกองทุนให้อยู่ในกลุ่ม "การลงทุนอย่างยั่งยืน" นั้น ไม่ได้วัดจากการลงทุนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด แต่จะเป็นการแสดงว่ามีการลงทุนที่สะท้อนวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้หรือไม่ screener

ชื่อกองทุน
Morningstar Category
Sustainable Investment
Sustainability Rating
Low Carbon
Representative Cost
มอร์นิ่งสตาร์เรตติ้ง
SCB Foreign Fixed Income 6MQ5 NFRI Foreign Investment Bond Fix Term No 0.00
SCB US Small Cap Passive US Equity No 0.00
SCB US Small Cap Passive US Equity No 0.00
Bualuang Fixed Income - Term 7/22 NFRI Foreign Investment Bond Fix Term No 0.00
TISCO US Nasdaq Trigger 5M 1 Foreign Investment Equity Fix Term No 0.00
EASTSPRING Government Bond 1Y2 Bond Fix Term No 0.00
Krung Thai Thanasup 23 NFRI Bond Fix Term No 0.00
TISCO Thai Equity Trigger 5M 8 Equity Fix Term No 0.00
K Government Bond 11 Months A Bond Fix Term No 0.00
TISCO Global High Dividend Global Equity No 0.00
K Government Bond 6 Months J Bond Fix Term No 0.00
K Government Bond 5 Months C Bond Fix Term No 0.00
K Government Bond 6 Months L Bond Fix Term No 0.00
K Government Bond 6 Months K Bond Fix Term No 0.00
KKP Complex Return 2022A NFRI Miscellaneous No 0.00
K Thai Fixed Income 23MA NFRI Bond Fix Term No 0.00
Krung Thai Thanasup 25 NFRI Bond Fix Term No 0.00
Krung Thai Thanasup 24 NFRI Bond Fix Term No 0.00
MFC Health Innovation RMF Global Health Care No 0.00
KTAM Inverse Floater Complex Ret2 NFRI Miscellaneous No 0.00