การลงทุนยั่งยืน outperform ในไตรมาสที่ 2-2021

การลงทุนยั่งยืนในสหรัฐฯ ช่วงไตรมาสล่าสุดสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าการลงทุนทั่วไป โดยดัขนี Morningstar U.S. Sustainability Index ให้ผลตอบแทน 8.8% สูงกว่า Morningstar U.S. Large-Mid Cap Index ที่ 8.5%

Morningstar 14/07/2564
Facebook Twitter LinkedIn

การลงทุนยั่งยืนในสหรัฐฯ ช่วงไตรมาสล่าสุดสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าการลงทุนทั่วไป โดยดัขนี Morningstar U.S. Sustainability Index ให้ผลตอบแทน 8.8% สูงกว่า Morningstar U.S. Large-Mid Cap Index ที่ 8.5%

esg

ในขณะที่ไตรมาสแรกการลงทุนที่ไม่เน้นเรื่อง ESG สร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า ESG Index บางตัวได้เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น กลุ่มพลังงานมีผลตอบแทน 30% ขึ้นไป ในขณะที่กลุ่มเทคโนโลยีอยู่ที่ราว 2% ทำให้ Sustainability Index ที่มีสัดส่วนกลุ่มพลังงานต่ำกว่าอาจสร้างผลตอบแทนได้น้อยกว่า แต่เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 Sustainability Index จึงปรับขึ้นตามได้ รวมทั้งผลบวกจากหุ้นการเงินและอสังหาริมทรัพย์ด้วย โดยภาพด้านเล่างเป็นการแสดงผลตอบแทนของดัชนี ESG Index และ US Large-Mid Index เพื่อให้เห็นภาพว่ามีอุตสาหกรรมใดมีส่วนในผลตอบแทนของดัชนีมากน้อยเพียงใด

esg

จากการแสดงข้อมูลข้างต้นนั้นเป็นภาพของช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีหากมองในระยะยาวพบว่า Sustainability Index สร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับการลงทุน broad market เช่นในช่วง 3 ปี Morningstar US Sustainability Index มีผลตอบแทน 19.5% ใกล้เคียง Morningstar US Market และ Morningstar US Large-Mid Cap หรือต่างกันราว 1% คล้ายกับในช่วง 5 ปีที่มีส่วนต่างไม่ถึง 1%

esg

การลงทุนยั่งยืนในประเทศไทยไตรมาส 2-2021

การลงทุนอย่างยั่งยืนในประเทศไทยจำนวน 48 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินรวมอยู่ที่ 5.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.5% จากธันวาคม 2020 ในรอบครึ่งปีมีเงินไหลเข้าสุทธิ 2.4 หมื่นล้านบาท (ไตรมาสล่าสุดเป็นเงินไหลออกสุทธิ 1.5 พันล้านบาท) มีกองทุนเปิดใหม่จำนวน 5 กองทุน รวมครึ่งปีแรกมีกองทุนเปิดใหม่ 20 กองทุน ในจำนวน 48 กองทุนเป็นการลงทุนหุ้นในประเทศ 15 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินราว 1.5 พันล้านบาท หรือคิดเป็นเพียง 2.7% ของมูลค่าการลงทุนยั่งยืนทั้งหมด

th esg

ปัจจุบัน บลจ. ส่วนใหญ่มีการเปิดขายกองทุนยั่งยืนแล้ว 16 บลจ. จาก 23 บลจ. บลจ.กสิกรไทยมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 33.0% ตามมาด้วยบลจ.ธนชาต 22.9% และบลจ.เอ็มเอฟซี 12.2% รวม 3 อันดับแรกมีส่วนแบ่งตลาด 68% โดยกองทุนขนาดใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรกมีกองทุนของทั้ง 3 บลจ.ดังกล่าวดังตารางด้านล่างนี้

esg

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar