บทสัมภาษณ์ Morningstar Awards for Investing Excellence 2024

หลังจากได้รับทราบรายชื่อผู้ชนะรางวัลประจำปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามาทำความรู้จักกับผู้ชนะรางวัลประเภทต่าง ๆ ผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษกันค่ะ

Morningstar 18/03/2567
Facebook Twitter LinkedIn

1

Morningstar Awards for Investing Excellence 2024 กองทุนรวมหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large-Cap)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

Link บทสัมภาษณ์: Krung Thai High Dividend Equity Class D

Morningstar Awards for Investing Excellence 2024 กองทุนรวมหุ้นขนาดกลางและเล็ก (Equity Small/ Mid-Cap)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ชนิด สะสมมูลค่า)

Link บทสัมภาษณ์: Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (Class: ASP-SME-A)

Morningstar Awards for Investing Excellence 2024 กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส

Link บทสัมภาษณ์: KKP Fixed Income Plus Fund

Morningstar Awards for Investing Excellence 2024 กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว (Mid/Long Term Bond)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดเคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

Link บทสัมภาษณ์: KKP Income Retirement Mutual Fund

 

Morningstar Awards for Investing Excellence 2024 กองทุนรวมผสม (Allocation)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดสะสมมูลค่า)

Link บทสัมภาษณ์: Krung Thai Mung Kung A

Morningstar Awards for Investing Excellence 2024 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน (Retirement Mutual Fund – Equity)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Link บทสัมภาษณ์: Krung Thai High Dividend Equity RMF

Morningstar Awards for Investing Excellence 2024 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งหนี้ (Retirement Mutual Fund – Fixed-Income)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดเคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

Link บทสัมภาษณ์: KKP Income Retirement Mutual Fund

Morningstar Awards for Investing Excellence 2024 บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Best Asset Manager)

ชื่อบริษัทจัดการกองทุน: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

Link บทสัมภาษณ์: TISCO Asset Management Company Limited

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar