บทสัมภาษณ์ Award Winners : Fund House Awards

หลังจากได้รับทราบรายชื่อผู้ชนะรางวัลไปแล้ว เรามาทำความรู้จักกับแต่ละกองทุนในกลุ่มรางวัล บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Fund House Awards) ผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษกันค่ะ

Morningstar 23/03/2563
Facebook Twitter LinkedIn

Awd 2020 logo red TH web

Morningstar Awards 2020 บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ (Best Fund House - Domestic Equity)

ชื่อบริษัทจัดการกองทุน: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

Firm name: Kasikorn Asset Management Co., Ltd.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้รับรางวัล บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ เป็นครั้งแรกในปีนี้

บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 

Morningstar Awards 2020 บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ (Best Fund House - Domestic Fixed-Income)

ชื่อบริษัทจัดการกองทุน: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

Firm name: Principal Asset Management Co., Ltd.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้รับรางวัล บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar