บทสัมภาษณ์ Award Winners : Fund House Awards

หลังจากได้รับทราบรายชื่อผู้ชนะรางวัลไปแล้ว เรามาทำความรู้จักกับแต่ละกองทุนในกลุ่มรางวัล บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Fund House Awards) ผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษกันค่ะ

Morningstar 31/03/2564
Facebook Twitter LinkedIn

FA 2021

Morningstar Awards 2021 บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ (Best Fund House - Domestic Equity)

ชื่อบริษัทจัดการกองทุน: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

Firm name: Kasikorn Asset Management Co., Ltd.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้รับรางวัล บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: Kasikorn Asset Management Co., Ltd. 

Morningstar Awards 2021 บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ (Best Fund House - Domestic Fixed-Income)

ชื่อบริษัทจัดการกองทุน: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

Firm name: Principal Asset Management Co., Ltd.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้รับรางวัล บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: Principal Asset Management Co., Ltd. 

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar