บทสัมภาษณ์ Morningstar Thailand Awards 2023

หลังจากได้รับทราบรายชื่อผู้ชนะรางวัลประจำปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามาทำความรู้จักกับผู้ชนะรางวัลประเภทต่าง ๆ ผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษกันค่ะ

Morningstar 22/03/2566
Facebook Twitter LinkedIn

2023

Morningstar Awards 2023 กองทุนรวมหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large Cap)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล

Fund name: The Krung Thai Dividend Selected Fund

Fund code: KTSF

Morningstar Rating: 5 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2022)

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: The Krung Thai Dividend Selected Fund

Morningstar Awards 2023 กองทุนรวมหุ้นขนาดกลางและเล็ก (Equity Small/ Mid-Cap)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล

Fund name: MFC Mid Small Cap Fund (Dividend Class)

Fund Code: M-MIDSMALL-D

Morningstar Rating: 5 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2022)

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: MFC Mid Small Cap Fund (Dividend Class)

Morningstar Awards 2023 กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาว (Mid/Long Term Bond)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิด เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

Fund name: KKP Active Fixed Income Fund

Fund Code: KKP ACT FIXED

Morningstar Rating: 5 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2022)

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: KKP Active Fixed Income Fund

Morningstar Awards 2023 กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส

Fund name: Asset Plus Fixed Income Daily Plus Fund

Fund Code: ASP-DPLUS

Morningstar Rating: 4 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2022)

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: Asset Plus Fixed Income Daily Plus Fund

Morningstar Awards 2023 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งทุน (Retirement Mutual Fund – Equity)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ

Fund name: Bualuang ASEAN Equity RMF

Fund Code: B-ASEANRMF

Morningstar Rating: 5 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2022)

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม Bualuang ASEAN Equity RMF

Morningstar Awards 2023 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งหนี้ (Retirement Mutual Fund – Fixed-Income)

ชื่อกองทุน: กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ

Fund name: Krungsri Medium Term Fixed Income RMF

Fund Code: KFMTFIRMF

Morningstar Rating: 3 ดาว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2022)

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: Krungsri Medium Term Fixed Income RMF

Morningstar Awards 2023 บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ (Best Fund House - Domestic Equity)

ชื่อบริษัทจัดการกองทุน: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

Firm name: TISCO Asset Management Company Limited

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: TISCO Asset Management Company Limited

Morningstar Awards 2023 บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนตราสารหนี้ภายในประเทศ (Best Fund House - Domestic Fixed-Income)

ชื่อบริษัทจัดการกองทุน: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

Firm name: Kiatnakin Phatra Asset Management Company Limited

Link บทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม: Kiatnakin Phatra Asset Management Company Limited

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Morningstar  Morningstar