1 สิงหาคม 2014

ชีวิตหลังเกษียณ
เกษียณไปแล้วใครจะเลี้ยงดู หลายท่านยังคงหวังที่จะพึ่งลูกหลาน หลายมีเงินเก็บ แต่ส่วนใหญ่คงยังไม่ได้คิด
สรุปภาพรวมกองทุนรวมครึ่งปีแรก 2557
SET Index สร้างผลตอบแทนครึ่งปีแรกอย่างโดดเด่น 14.40% ส่วนกองทุนรวมโตอย่างต่อเนื่องดันมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกว่า 3.6 ล้านล้านบาท ประมาณ 17.05%
กองทุน High Yield Bond
High Yield แค่ฟังชื่อก็พอจะดึงดูดความสนใจของนักลงทุนได้บางส่วนได้แล้ว แต่จริงๆแล้วอะไรคือ High Yiled Bond มาติดตามกันครับ

ติดต่อเรา

RSS
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด, 999/9 อาคารสำนักงาน ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330